„Vom Tagebuch eines Einsiedlers zum Tagebuch eines Flüchtlings“ / “bir münzevinin güncesinden bir mültecinin güncesine”

Die Dokumentarfilmemacherin, erste Kamerafrau der Türkei, Journalistin, ist die Schriftstellerin Şehbal Şenyurt, außerdem Gründerin von BSB, Verbund von Dokumentarfilmemacher:innen. Sie führte journalistische Arbeiten und Studien zur Oral History/ kollektivem Gedächtnis zu Völkermord, Bevölkerungsaustausch, Exil, Rechte der Minderheiten, der kurdischen Frage, Antimilitarismus und Kampf für Frauenrechte durch. Sie wurde 2017 festgenommen und musste nach Deutschland gehen. Wir sprachen mit der Stipendiatin des PEN – Writers-in-Exile-Programm, über ihr neuestes Buch „Leben aus dem Koffer“, über Literaturwissenschaft in Deutschland und der Türkei und die Konzepte von Heimat und Zugehörigkeit.

Belgesel film yönetmeni ve yapımcı, Türkiye’nin ilk kadın kameracısı, gazeteci ve yazar olan Şehbal Şenyurt Arınlı, aynı zamanda BSB, Belgesel Sinemacılar Birliği, kurucusu. Soykırım, mübadele, sürgün, azınlık hakları, Kürt sorunu, anti-militarizm, kadın hakları mücadelesi konularında sözlü tarih, toplumsal hafıza ve gazetecilik çalışmaları yürüttü. 2017 yılında göz altına alındı ve Almanya’ya gitmek zorunda kaldı. PEN – Sürgünde Yazarlar bursu alan Şehbal Şenyurt Arınlı ile son kitabı “Valiz içinde yaşamak” hakkında, Türkiye’deki ve Almanya’daki edebiyat çalışmaları, yurt ve aidiyet kavramları üzerine konuştuk.

https://www.migrazine.at/artikel/vom-tagebuch-eines-einsiedlers-zum-tagebuch-eines-fluchtlings

https://www.migrazine.at/artikel/bir-munzevinin-guncesinden-bir-multecinin-guncesine

%d Bloggern gefällt das: